Rezultati polaganja završnog testa – Laboratorijski praktikum-Osnovi elektrotehnike

Rezultate polaganja završnog testa iz predmeta Laboratorijski praktikum – Osnovi elektrotehnike možete videti ovde.