Obaveštenje za studente C grupe

Dopunsko ispitivanje studenata C grupe, koji žele da polažu ponovljenu procenu aktivnosti iz predmeta Osnovi Elektrotehnike 1, održaće se u utorak 15. januara 2019. godine od 10 sati u prostoriji 231 a.