Pitanja za pripremu usmenog dela ispita iz predmeta Osnovi elektrotehnike 1 (A grupa)

Pitanja za pripremu usmenog dela ispita iz predmeta Osnovi elektrotehnike 1 za studente A grupe možete pogledati ovde.