Ispit iz OE1 u decembarskom roku polaže se 5.12.2018. godine u 14 sati u sali A1