Prijava I kolokvijuma iz predmeta Osnovi elektrotehnike 2

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum iz OE2, potrebno je da se prijave na sledećem linku:
https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kh9Q9bmyIkGPLaoPA2bZBx4tbl69nFFEiR_-UTunxwxUM0xTUzNDQUU2SzcwVEZPTEJBQU4wUjZWSC4u

Prijavljivanje možete obaviti do petka 08.04.2022. godine.