Currently browsing

March 2020

*NOVO* Materijal za V nedelju nastave iz Osnova elektrotehnike 2

Materijal za računske vežbe iz predmeta Osnovi elektrotehnike 2 predviđen za nastavu na daljinu za petu nedelju možete pogledati ovde.
Prezentaciju sa predavanjima za V nedelju (poglavlja: 5. Magnetne karakteristike materijala i 6. Magnetna kola, u knjizi: Dragutin Mitić, Elektrotehnika 2) možete pogledati ovde.