Currently browsing author

Bojana Nikolić, Page 2

Obaveštenje za studente C grupe

Dopunsko ispitivanje studenata C grupe, koji žele da polažu ponovljenu procenu aktivnosti iz predmeta Osnovi Elektrotehnike 1, održaće se u utorak 15. …